• 1

Колекции

Черното среща черно, загледах се и видях много форми, нюанси, цветове..
Фотофраф: Камен Ехранов от Профайл Студио
Коса: Цветан Тодоров от салон Frends
Модел: Мими Буюклиева